Nasz adres:


Zakład Urządzania i Utrzymywania Zieleńców
Prace Rozbiórkowo-Porządkowe


Grażyna i Maciej Królak


ul. Wał Miedzeszyński 406A
03-994 Warszawa


tel./fax (0-22) 612-72-18
kom. 0 605-783-913
email: krolak@zielen.waw.pl

Wykonywanie zabiegów metodą mikroiniekcji.
Stworzone przez © Hostname 2004