Szkodliwość


Gąsienice żerują wewnątrz liści wygryzając miękisz pomiędzy nerwami, początkowo w formie okrągłej, a potem podłużnej brązowej plamy tzw. miny o powierzchni 4-8 cm2.
Pierwsze miny pojawiają się około połowy maja. Na jednym liściu może znajdować się od kilku do nawet 300 min. Uszkodzone liście przedwcześnie opadają, bo już w połowie lipca i kasztanowce powtórnie kwitną pod koniec lata. Drzewa są osłabione, tracą walory dekoracyjne, nie kwitną i nie wiążą owoców w następnym roku. Corocznie silne uszkodzenia mogą doprowadzić do częściowego lub całkowitego zamierania drzew.
W Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach oraz w Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowym PESTINOVA w Jaworznie opracowano bezpieczną dla środowiska metodę zwalczania pasożytów poprzez mikroiniekcję preparatu do pni porażonych drzew.


Metoda mikroiniekcji polega na wprowadzeniu do wiązek naczyniowych wewnątrz pnia preparatu układowego, który w sposób naturalny jest wchłaniany i pomieszczany w obręb korony liści. Taki warunek spełniają preparaty zawierające imidachlopryd.
Zakres stosowania, terminy


Rośliny ozdobne : kasztanowiec biały (Aescalus hippocastaneum).
Szkodniki: szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella) oraz grzyb (Guignardia aesculi).

Firma BEST PEST jest jedynym polskim producentem preparatu (w postaci żelu) do równoczesnego zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka oraz grzyba Guignardia aesculi na kasztanowcach.


Preparat ten jest zarejestrowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w trybie Art. 17 Ust. 4 Ustawy o Ochronie Roślin (Zezwolenie Nr R/j - 1/2003).


Odpowiednią skuteczność preparatu uzyskuje się wykonując precyzyjnie, zgodnie z opracowaną metodą zabieg mikroiniekcji. W tym celu zostały wytypowane i przeszkolone przez producenta preparatu specjalistyczne ekipy, którym udzielono wyłączności na nabywanie żelu i wykonywanie nim zabiegu.Firma nasza jest przeszkolona do zwalczania groźnego szkodnika na kasztanowcu białym. Motyl ten zwany szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem powoduje ogromne zniszczenia na liściach tego drzewa.

Nie zwalczanie tego szkodnika powoduje silne uszkodzenia mogące doprowadzić do częściowego lub całkowitego zamierania drzew.


Posiadany przez nas certyfikat upoważnia nas do wykonywania zabiegów zgodnie z opracowana metodą mikroiniekcji (podawanie żelu bezpośrednio do pnia drzewa).Stworzone przez © Hostname 2004